Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en domeinen waarvan EXTRA Ondernemende Makelaars eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website, waaronder ondermeer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s, alles in de ruimste zin, behoren toe aan EXTRA Ondernemende Makelaars.

Niet geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)-commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten, regels, privacy en/of communicatie opleveren. Voor dergelijke dient vooraf schriftelijk toestemming van EXTRA Makelaars te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website.

Aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij raden u aan om de juistheid en/of volledigheid zelfstandig te verifiëren voordat u enige actie onderneemt of nalaat.

Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie en/of eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Indien u meent dat op deze website niet-geautoriseerd gebruik is gemaakt van gegevens van derden, verzoeken wij u dit direct schriftelijk te melden aan EXTRA Ondernemende Makelaars. Na onderzoek dan wel overleg zullen deze gegevens indien nodig worden gewijzigd of verwijderd.

Links naar andere websites

Deze website kan koppelingen/ (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van EXTRA Ondernemende Makelaars. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid of rechtmatigheid van die websites en sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

EXTRA Ondernemende Makelaars zal haar rechten, indien noodzakelijk en opportuun, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijke bevoegde Nederlandse rechter.

Voorwaarden

Op alle dienstverleningen die door EXTRA Makelaars worden verleend m.b.t. de makelaardij zijn van toepassing de 'Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaars d.d. oktober 2007, de VBO gedragscode en het VBO reglement op de tuchtrechtspraak. Op alle dienstverleningen m.b.t. financieel advies zijn van toepassing de beroepscode van Erkend hypotheekadviseur en de regels van het Klachteninstuut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).
Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de EXTRA Makelaars website en inhoud van deze disclaimer Nederland recht van toepassing.